Partnere – Udvalg 

Oversigt for alle partnere og udvalg

Vores repræsentation gør at vi har medindflydelse på beslutninger, der betyder noget for selvstændiges forhold.


Vi er en del af …

 

SMVdanmark

Islands Brygge 26
Postboks 1854
2300 København S
Tlf. 33 93 20 00
Fax 33 32 01 74

E-mail: smv@SMVdanmark.dk
Web: https://smvdanmark.dk/

SMVdanmark – det nye Håndværksråd – er paraplyorganisation for de lokale Håndværkerforeninger og mange andre foreninger bla. VIRKSOMME kvinder

Det giver vore aktive medlemmer med CVR nr, fordele i sager af erhvervspolitisk betydning for små og mellemstore virksomheder i Danmark samt adgang til SMVdanmarks Rabatportal og Nyhedsbreve.


Vores samarbejdspartnere …

 

 

Pension for Selvstændige – PFS

Smallegade 10
2000 Frederiksberg
Telefon: 33 93 86 00
E-mail: info@pfs.dk
Web: www.pfs.dk

 

Det er vigtigt for selvstændige at de tænker på deres egne forsikrings- og pensionsforhold.

Tag kontakt med PFS og hør om dine muligheder.

Hvert andet år er der valgmøder i de forskellige PFS kredse.
Region Syd, både i 2016 og 2018, blev vores medlem Birthe Marie Jensen valgt efter kampvalg.
Valgmødet d. 13.11.2018 i Kolding, kan ses på facebook:
https://www.facebook.com/pensionforselvstaendige/


 

 

Varelotteriet

Rosbæksvej 5
2100 København Ø
CVR 17 48 18 19

 

email: info@varelotteriet.dk

web: www.varelotteriet.dk

Varelotteriet uddeler hvert år overskud til sociale, humanitære institutioner og organisationer samt til almennyttige og kulturelle formål.

Derudover skaffer Varelotteriet midler til lærlingeuddannelserne inden for håndværket.


Vi er også med i …

 

HIFdanmark

Web: https://smvdanmark.dk/hif-danmark

Stærkt landsdækkende – og lokalt erhvervsnetværk, der mødes 4 gange om året.

HIFdanmark – for 51 Håndværker- og Industriforeninger 


Fællesudvalget

i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og De samvirkende Købmænd.

Med to årlige møder har vi skabt et fælles talerør – der fortsat er meget aktivt – med fokus på forbedringer af den ofte mangelfulde arbejdsmarkeds- sociale- og skattemæssige lovgivning af betydning for de mindre selvstændige erhvervsdrivende – og ikke mindst for gruppen af medarbejdende ægtefæller.


Vi er medlem af: 

 

  

Kvinderådet

Niels Hemmingsensgade 10
Postbox 1069
1008 København K
Tlf. 33 12 80 87
Fax 33 12 67 40

E-mail: kvr@kvinderaad.dk
Web: www.kvinderaad.dk

facebook: https://www.facebook.com/Kvinderaadet/

Er en paraplyorganisation for en lang række foreninger, der arbejder for kvinders rettigheder og sociale, faglige, og økonomiske og kulturelle interesser.

Samarbejde når det gælder spørgsmål af generel betydning for kvinder. 

Se mere på dias ark:  2021-04-12_Kvinderaadet_Virksomme-kvinder_18dias.pdf 


Vi samarbejder med: 

IDA-Selvstaendig.jpg

IDA selvstændige 

VIRKSOMME kvinder har i 2021 indgået et landsdækkende samarbejde med IDA selvstændige (Ingeniørforeningen i Danmark, afdeling for selvstændige). Vi vil bla. invitere hinandens medlemmer til at deltage i nogle af de lokale og landsdækkende arrangementer som både de og vi afholder. 


Vi er repræsenteret i:

  • Uddannelses- og Arbejdskraftudvalget i SMVdanmark 
  • Miljø-udvalg - SMVdanmark
  • Haandværkerforeningen i København - Kbh er medlem
  • Pension for Selvstændige (PFS)
  • (ASEs bestyrelse, ingen pt.)

Erhverv- og vækstministeriet

Web: www.enklereregler.dk

Send jeres oplevelser af ADMINISTRATIVT BØVL og byrder dertil.

Et udvalg startet i 2012, daværende landsformand Ann Frederiksen var med fra starten for en 2 årig periode (nu alm. Vk-medlem og er fortsat).