Landsforening Årligt

LANDSGENERALFORSAMLING ÅRLIGT - INDHOLD 

 • Indkaldelse, Dagsorden, Regnskab og Forslag, se egen mail 
 • pkt. 1: Valg af dirigent
 • pkt. 2: Valg af referent og 2 stemmetællere
 • pkt. 3: Landsleders Beretning samt orientering fremad evt. Årshjul
 • pkt. 4: Landsregnskab kalenderår samt orientering om Landsbudget 
 • pkt. 5: Valg af Landsleder (lige år) og Landskasserer (ulige år)
 • pkt. 7: Fastsættelse af a) Kontingent og b) Vederlag - oplysninger i Regulativet 
 • pkt. 8: Indkomne forslag - mailes til medlemmer 8 dage før
 • pkt. 9: Fastsættelse af dato for næste års Landsgeneralforsamling 
 • pkt. 10: Eventuelt
 • Referat af Landsgeneralforsamling år - mailes til medlemmer senest 3 uger efter. 

Udvidet Landsstyregruppemøde (før HB-møde) Dagsorden og Bilag samt Referat, se årstal


Udvidet Landsstyregruppemøde 04.03.2022


Landsgeneralforsamlingens Dagsorden og Bilag samt Referat - se årstal


Ekstraordinær Landsgeneralforsamling 08.11.2022

Bilag: 

Ordinær Landsgeneralforsamling 13.09.2022 

Bilag: 


Landsgeneralforsamling 17.09.2021

Bilag incl. forslag til årets Landsgeneralforsamling 17.09.2021 


Landsgeneralforsamling 01.09.2020

Indkaldelse med Dagorden og Tilmelding 2020
2020-09-01_Vk-Landsgeneralf_Indkald-Dagsorden.pdf 

Bilag til årets Landsgeneralforsamling 2020Pkt. 2: Vk Landsformandens Årsberetning 


Pkt. 3: Vk Årsregnskab - Årsrapport


Pkt. 7: Vk Årsregnskaber-Budget


Vk Landsgeneralforsamling Referater


Vk Kontingent advis via Klubmodul udsendt