C) Modul – Log ind og Brug 

Velkommen til alle VIRKSOMME kvinder
Der er - eller ønsker at blive - Medlem  


Mangler du oplysning om Brug af Modulet, så brug Vejledningerne, måske findes det her.
Siden opdateres løbende efter de spørgsmål du og andre stiller. 

Åben del - er for Alle 

Lukket del - anvendes efter Log ind

 • VK-WEB for Medlemmer: Forenings-informationer, se under-menuerne.
 • Bestyrelsesmedlemmer har forskellige tildelte Rettigheder bla.  
 • Medlems-søgning. 
 • Bogføring: For Landsforeningen (og senere for Lokalafdelingerne). 
 • Webmaster: Er adm. og kan slette og ajourføre medlemmer, send besked til email: info@virksommekvinder.dk 

Medlemsfordele - Medlemmer får

 • Et fagligt og socialt Netværk med andre selvstændige.
 • Invitationer pr. mail til at deltage i arrangementer Lokalt og på Landsplan.  
 • Nyhedsbreve pr. mail bla om lovstof for SMV'ere.

3) LOG IND – efter oprettelse

Ikon person: Skriv Brugernavn

Ikon åben lås: Skriv Password

Klik: LOG IND

 


I. Medlems-profil er åben efter Log ind 

Blyant = Kan redigere profil

Kreditkort = Viser tilmeldinger af Medlemskab og Events

X = Log ud


Klubmodul App til Medlemmer, se-Demo:

http://klubmodul.dk/cms/app.aspx


II. Lokalbestyrelses-profil er åben efter Log ind 

Klubmodul-logo = Lokalbestyrelses-adgang

Lokalbestyrelse = "Instruktør" 

Bagside for Lokalbestyrelses-rettigheder (Instruktører)

Bogføring skal først afprøves af Landsforening og Sønderjylland (test-afd.).
Derefter kan lokalkassererne få rettigheder til bogføring, hvis det ønskes. 


III. Landsledelses-profil er åben efter Log ind 

Klubmodul-logo = Landsledelses-adgang

Landsledelse = "Bestyrelse" 

Bagside for Landsledelses-rettigheder (Bestyrelse)

 

IV. Admin-profil (web) er åben efter Log ind

Klubmodul-logo = Admin-adgang

Bagside for Admin-rettigheder (web)

 

4) Bestyrelsesmedlem-adgang 

Bestyrelsemedlemmer får tildelt en TITEL og navne vises dermed på 'Forsiden'.

TITLER for Bestyrelsesmedlemmer 

II. 
Lokalbestyrelse
Arkiv til filer* under "INSTRUKTØR" – kan ses af de andre Lokalbestyrelser og Landsforeningen.
Arkiv-mapper er oprettet til hver Lokalafdeling (afdelingsnr., som mest kendte postnr. i afd.).
Rettigheder: Prøv hvad Ikonerne kan.  
 
III. Landsforeningen Landsledelsen 
Arkiv til filer* under "BESTYRELSE" – kan ikke ses af Lokalbestyrelsen.
Arkiv-mapper er oprettet. 
Rettigheder: Prøv hvad Ikonerne kan.
 
NB: Filstruktur på hjemmesiden og i Arkiver 
*Hver afdeling kan have 4-12 events-filer + 4-8 Best-møde indkaldelser + referater + andet, derfor er filstruktur nødvendig - også for at andre kan tage over og genfinde filer.
Oplæg: Filer navngives ensartet, kort og UDEN æøå punktum eller tomme mellemrum!

Filnavn: åååå-mm-dd_Vk-Afd_Emne_NN-0 (= NN, ini-person + 0, evt. kladde/ udgave).

V. Ej medlem KUN post 
Ikke medlem, men kontaktpersoner/ foreningers adresser, der får tilsendt brev-post med PR-materiale.


RETTIGHEDER - adgang til modulets 'bagside'  

Bestyrelsemedlemmer får tildelt RETTIGHEDER til Klubmoduls 'Bagside'. 
 
II. Generel Lokalbestyrelses-adgang - Rettigheder: 
III. Kasserer-adgang for Lands- og evt. Lokal- Rettigheder:
 • Deltager-pris: *beløb beregnes incl. 2% til Nets-adm. via Klubmodul (Event-budget).
 • Indbetaling via KM bogføres på respektive afdelings-konto i bogføringen. Den samlede sum overføres af landskasserer til Lokalafdeling i rimelig tid efter Event-afholdelse.
 • Bogføring – for Landskasserer.
 • (KUN Kassekladde-bogføring - for Lokalkasserer til evt. anvendelse i Lokalafdeling).
 • og andet, herom senere …
 • Kontingentopkrævning for kalenderåret adviseres ca. d. 10.01. pr. mail til hvert medlem og betaling foregår med kortbetaling via NETs til Landsledelses konto. Betalingsfrist d. 20.01.
 • Landskasserer overfører efterfølgende kontingent-beløb til hver Lokalafdelings Bankkonto, efter antal medlemmer, der er Oprettet og Tilmeldt samt har Betalt for det kommende år – med start i januar 2020.

HUSK: Hver Lokalbestyrelse skal oplyse afdelingens Bank-info til Landskasserer!Medlemskartotek før Vk Klubmodul 

Ajourføres indtil 31.12.2018 på dhk – adgang Lokalbestyrelser.

Udfases efter 2019, når alle er Oprettet og Tilmeldt i Klubmodul.