Nyheder

Om os 


Hvem er vi?  

VIRKSOMME kvinder er et fagligt og socialt netværk for kvinder, der er iværksættere, selvstændige erhvervsdrivende og kvinder med ejerlignende ansvar f.eks. kvinder, der driver virksomhed i samarbejde med andre. Vi har lokale netværksgrupper i Danmark, hvor du som medlem kan mødes med ligesindede, få megen faglig inspiration, sparring, styrke samt dyrke dit professionelle netværk.

Alle virksomme kvinder er velkomne – uanset alder, branche og erfaring.
I VIRKSOMME kvinder gør vi meget mere end at netværke. Vi er en erhvervspolitisk organisation, som arbejder aktivt for at forbedre vilkårene for kvinder i det danske erhvervsliv og gøre det enklere og mere attraktivt for kvinder at drive selvstændig virksomhed. Det har været vores mærkesag siden foreningens start i 1963 – og det vil det fortsat være.

Fra 01.01.2023 er netværksforeningen VIRKSOMME kvinder blevet et netværk i SMVdanmark og fremadrettet modtager medlemmerne en samlet faktura fra SMVdanmark inkl. netværket VIRKSOMME kvinder. 

VIRKSOMME kvinder - Netværk for selvstændige kvinder i SMVdanmark

Vil du være med i netværket? Vi videregiver dine oplysninger til SMVdanmark.

BLIV VK-MEDLEM – KLIK HER 


Mission, vision og værdier

Mission 
VIRKSOMME kvinder er et netværk, der samler aktive iværksættere, selvstændige erhvervskvinder og kvinder, der har ejerlignende ansvar – f.eks. i samarbejde med andre. Vi arbejder landsdækkende og lokalt for at styrke kvinders position i erhvervslivet og gøre hverdagen enkel for erhvervsdrivende kvinder – både nu og i fremtiden.

Vision
VIRKSOMME kvinder arbejder for at skabe optimale rammer, som gør det enkelt for kvinder at starte og drive små og mellemstore virksomheder. Vi vedbliver at være det oplagte netværk for kvinder, der vil have indflydelse.

Værdier

 • Vi deltager aktivt i netværket, når vi kan 
 • Vi hjælper hinanden 
 • Vi tager ansvar og får indflydelse 
 • Vi favner bredt på tværs af erhverv 
 • Vi er positive og har begge ben på jorden 

Hvad gør vi?

 • Vi hjælper hinanden i hverdagen og deler viden og erfaringer på tværs af fag.
 • Vi er sociale i en faglig ramme, med gensidig inspiration og sparring.

VIRKSOMME kvinder søger indflydelse til selvstændige kvinder og til kvinder, der driver virksomhed med deres partner. Vi arbejder sammen med andre netværk for at skabe fair erhvervsvilkår for kvinder med selvstændig virksomhed.

Som medlem af SMVdanmark deltager vi i råd og udvalg, hvor vi er talerør for kvinder i små og mellemstore virksomheder.

Vores tværfaglige netværk arrangerer landsdækkende og lokale aktiviteter. Fx virksomhedsbesøg, seminarer og kurser med faglig og personlig udvikling samt konferencer og studieture.
Vi kan deltage i SMVdanmarks kurser, webinarer mv. og kan anvende deres rabatordning.

Vi følger udviklingen af love, regler og arbejdsmarkedsforhold tæt og gør løbende relevant information nemt tilgængeligt for medlemmerne. Fx. Barselsfond for selvstændige, A-kasse forhold for selvstændige, pensionsoplysning og investeringsmuligheder, lovgivning om ejerskifte og arv, rådgivning om bankgebyrer, rabat på revisor og bogføringssystemer.

Vi inviterer selvstændige kvinder, der gerne vil have indflydelse, til at være med til at videreudvikle et stærkt tværfagligt netværk. 


Hvad får du?

VIRKSOMME kvinder er netværket for dig, der er selvstændig, og for dig der driver virksomhed sammen med din partner. Har du lyst til at udvikle dig fagligt og socialt – så bliv en del af en organisation, der kæmper aktivt for bedre vilkår for selvstændige kvinder i små og mellemstore virksomheder. 

Som medlem får du:

 • Mulighed for at styrke dit netværk og danne nye relationer.
 • Adgang til spændende kurser, foredrag og events. 
 • Adgang til relevant viden om f.eks. opstart af virksomhed, lovgivning for selvstændige, barselsorlov, skatteforhold osv. 
 • Løbende inspiration og faglige indspark via bl.a. nyhedsbreve. 
 • Mulighed for at bidrage aktivt til at styrke kvinders position i det danske erhvervsliv. 
 • Medlemskab af SMVdanmark og adgang til SMVdanmarks kurser samt Rabatportalen. 
 • SMVdanmark arbejder for fair vilkår for små og mellemstore virksomheder. 

Vil du være en del af netværket VIRKSOMME kvinder i SMVdanmark?

Du er velkommen uanset alder og branche.
Læs om SMVdanmark og Vk - Klik her


Det hele begyndte i starten af 1960’erne ...

De administrative krav til virksomhederne øgedes, og Håndværksrådet (nu SMVdanmark) arrangerede kurser i økonomi, bogføring osv. for ”Mesterkonerne”, som den tids medarbejdende ægtefæller kaldtes i håndværksvirksomhederne. Det var ofte Mesterkonrne, der varetog disse opgaver i familievirksomheden. På kurserne blev der enighed om, at kvinderne burde have deres egen organisation, hvor de kunne uddanne sig, få et netværk, og hvor der kunne kæmpes for fair vilkår og rettigheder i forhold til lovgivningen.

Den. 11. november 1963 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og et kvindenetværk var født – dengang under navnet Dansk Håndværks Kvinder – DHK.
Meget er sket siden, og foreningen har løbende udviklet sig og har gennem årene påvirket politiske beslutninger, der har medvirket til bedre vilkår og rettigheder for kvinder i selvstændige erhverv.

I 2007 ændredes navnet til det mere tidsrelevante og mundrette VIRKSOMME kvinder. Men formålet var og er stadig fair vilkår og rettigheder for selvstændige:
At skabe bedre vilkår og muligheder for kvinder i dansk erhvervsliv - nu som et netværk i SMVdanmark.  

Hele historien? - Klik her

Hvilke Fingeraftryk har vi sat? - Klik her 

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer