Nyheder

Vk har været med til at starte ... 

FÆLLESUDVALGET for Selvstændige og Medarbejdende ægtefæller 


Et samarbejde om forholdene for mindre virksomheder, især inden for sociale, arbejdsmarkedsmæssige- og skattemæssige områder.

Fællesudvalget (FU) er oprettet i 1988 og sammensat af repræsentanter fra:  

  • Landbrug og Fødevarer www.lf.dk
    Herunder også repræsentanter fra flg. sektioner:
    Familielandbruget og
    Deltidslandmændene, Region Nord
  • De Samvirkende Købmænd www.dsk.dk
  • VIRKSOMME kvinder www.virksommekvinder.dk
  • SMVdanmark deltager i møderne som observatør.

Fællesudvalget for selvstændige og medarbejdende ægtefæller er sammensat af Landbrug & Fødevarer, Familieudvalget, Landbo Nord, De Samvirkende Købmænd og Virksomme Kvinder. Udvalget fungerer som fælles talerør for de nævnte grupper, hvor vi har særligt fokus på forbedringer af erhvervsforholdene for mindre selvstændige erhvervsdrivende. 

Med to årlige møder (april og oktober) har vi skabt et fælles talerør – der fortsat er meget aktivt – med fokus på forbedringer af den ofte mangelfulde arbejdsmarkeds- sociale- og skattemæssige lovgivning af betydning for de mindre selvstændige erhvervsdrivende – og ikke mindst for gruppen af medarbejdende ægtefæller. 

2023 Vk-repræsentanter: Ann Frederiksen, Juliane Marie Neiiendam og Vibeke Broman. 


2024-04-29 Møde
Referat: 2024-04-29_Faellesudvalg_ref_vb.pdf
Vibeke Broman


2022 april-maj Brev til Skatteministeren 

VIRKSOMME kvinder og Fællesudvalget har sendt brev til Skatteministeren Jeppe Bruus (ny) om sygedagpengeforsikring og personligt ejede virksomheder.  

FU-brev: 2022-04-26_FU-Brev-til-Skatteminister.pdf  

Svarbrev: 2022-05-09_Svar-fra-Skattemin-Jeppe-Bruus-til-FU.pdf 


2021 sept. Brev til Beskæftigelsesministeren

VIRKSOMME kvinder har som en del af Fællesudvalget sendt brev til Beskæftigelsesministeren P. Hummelgaard vedr. evalueringen af dagpengereformen samt forslag til ændringer. 

FU-brev:  2021-09-15_Faellesudv_BM-P-Hummelgaard_Evalue-dagpengereform.pdf 


2021-08-23 Møde 
Referat: 2021-08-23_Faellesudv_ref_vb.pdf
Vibeke Broman 


2021 marts-april Brev til Beskæftigelsesudvalget

Fællesudvalget har udskudt forårets møde, men har sendt et brev til Beskæftigelsesudvalget om Dagpengereformen af 1.10.2018 vedr. de Selvstændige.

FU-brev: 2021-04-13_FU_Beskaeftigelsesudv_Beregn-grundlag-dagpenge-efterlon-selvstaendige.pdf 

Reformen skal gennemgås i 2021 og vi har påpeget, at de gældende beregningsregler rammer mange selvstændige hårdt, hvilket betyder lavere dagpenge- og efterlønssatser, ikke mindst her i Coronatiden.

Ligeledes betyder den fjernede mindstesats (indført i 1990) ikke alene nu, men også inden Corona, at der i nogle tilfælde enten ikke kan opnås dagpenge/efterløn, eller meget lave satser, da reglen om at beregne ud fra de 2 bedste af de seneste 5 år heller ikke længere gælder.

Vibeke Broman

Vk-svarbrev: 2021-04-30_VK-Mona-Juul_dagpenge_selvstaendige.pdf 


2020-10-26 Møde virtuelt
Referat-resume: 2020-10-26_Faellesudv-ref_VB.pdf


2020-01-28 Møde 
Referat: 

FU-Ministerbrev: 2020-01-28_Faellesudv_Morten-Boedskov_Sygedagpengeforsikring.pdf

FU-Ministerbrev: 2020-01-28_Faellesudv_Peter-Hummelgaard_Mindstesats.pdf

FU-Ministerbrev: 2020-01-28_Faellesudv_Peter-Hummelgaard_Flexjob.pdf

FU-bilag ...........: 2020-01-28_Bilag_Tilskud-selvstaendige-nedsat-arbejdsevne.pdfHold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer