Info

VIRKSOMME kvinder - CVR nr. 81971218 
Medlem ÆRES-A med / -P uden SMVdanmark

Kontingent ÆRES-A/ -P 2019 kalenderår afregnes ihht. indstilling via Landsforening eller Lokalafd. 


2019 indeks +2%Afregnes med LF/ LA:      

Vk Landsforening

Administration + PR i DK

kr.

858,75

Vk Lokalafdeling


kr.

858,75

SMVdanmark -

det nye Håndværksråd


kr.

274,00
SMVdanmark

moms 25%


kr.

   68,50

   
SMVdanmark
  kr. 342,50  kr.    342,50

AKTIVT kontingent

2019 kalenderår 12 md.I alt


kr.

2.060,00

        
ÆRES konting. AKTIV2019 afregnes af Afd./ LF kr.
kr.  2.060,00
        
ÆRES konting. PASSIV2019 afregnes af Afd./ LF  kr.   kr.    858,75 
        
Beløbene reguleres hvert år efter Indekstal fra Danmarks Statistik lønindeks for den private sektor opgjort årligt.  
Kontingent 2018 A = kr. 2.020,- hhv. P = 841,- 

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

Medlem ÆRES - (AER)
Medlemskab ÆRES for Landsforening (+ SMVdanmark) + Lokalafdeling (A kr. 2.060 ell P kr. 859)
Tilmeldte: 6/30
Betalingsplan: Årlig 01.01
Ratepris : 0 kr.
Tilmeld