Nyheder

Vk Baggrundshistorie 


Hvem er VIRKSOMME kvinder?

VIRKSOMME kvinder er et forum af kvinder – et kvindenetværk – hvor medlemmerne er selvstændige, iværksættere, medarbejdende og kvinder med særlig relation til at drive virksomhed – dvs erhvervskvinder.

Vore medlemmer kommer fra alle brancher og kan hente ny inspiration, udvikle nye kompetencer og i øvrigt være hinandens støtte.
Vi er også kendt for at være en erhvervspolitisk kamporganisation gennem de snart 60 år, vi har eksisteret.

VIRKSOMME kvinders strategi er kort fortalt at arbejde for fair lovgivning og bedre uddannelse samt kvindenetværk. 

Henvisning: 

Vk historien fil ....: 1963-2022_Vk-Historien.pdf 

Vk tillidsposter fil: 1963-2022_Vk-Tillidsposter.pdf 

Vk DHK afdelinger: Se fil længere nede


4 Landsformænds beretning om deres formandsskab i VIRKSOMME kvinder, hent PDF: 

Marion Pedersen ..... 1989 - 1998:   2022_1989-1998_Vk-LFM_Marion-Pedersen.pdf

Vibeke Broman ........ 1998 - 2006:   2022_1998-2006_Vk-LFM_Vibeke-Broman.pdf

Ann H. Frederiksen . 2006 - 2016:   2022_2006-2016_Vk-LFM_Ann-Frederiksen.pdf

Anette B. Laursen ... 2016 -         : 

Vk Fingeraftryk menu: Fingeraftryk gennem årene (med fil)

Historien

Der var engang …, sådan begynder alle eventyr, og det gælder også dette.

Der var engang, d.v.s. i starten af 1960´erne, hvor ”mesterkonerne” (den tids benævnelse for medarbejdende kvinder inden for håndværkets kreds) slet ikke eksisterede, i hvert fald ikke officielt.

På det tidspunkt øgedes kravene til den selvstændige virksomhed og mange kom i klemme i ”velfærdssystemet”.
Håndværksrådet arrangerede kurser i økonomi, bogføring o.s.v. – først for mestrene, siden hen for ægtefællerne. Man blev nemlig klar over, at det i mange tilfælde var ”den usynlige ægtefælle”, der stod for dette arbejde i håndværksvirksomhederne. På disse ægtefællekurser, kom kvinderne i snak med hinanden om de fælles problemer og den manglende officielle anerkendelse af deres arbejde, og sammen med Håndværksrådets daværende konsulenter Henning Aaløse og Dyhrberg fik de ideen.

Mesters kone

Mesters Kone burde have sin egen organisation, hvor hun kunne blive uddannet og holdt ájour med informationer og lovgivning om alt vedr. den mindre virksomhed, og ikke mindst en organisation, som kunne kæmpe for hendes rettigheder i forholdet til myndighederne.

Den 11. november 1963 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Nyborg Strand.
Fra pressereferat i de gamle papirer kan citeres:
”Ca. 35 håndværkshustruer havde trodset regnvejret og mødte frem for at danne den nye organisation.

Generalforsamlingen besluttede, at foreningens navn skulle være: 

 

DANSK HÅNDVÆRKS KVINDER

Det blev vedtaget, at ”Foreningens formål er, gennem foredrag, studiekredse og kurser, at dygtiggøre og vejlede medlemmerne, for på denne måde at skabe respekt om håndværket og hustruens arbejde i håndværksvirksomhederne.” – Foreningen blev dannet som en landsforening bestående af enkeltmedlemmer, men med det for øje, hurtigst muligt at få dannet lokalafdelinger under samme love, så medlemmerne havde direkte kontakt til ”deres egne” i det daglige. Foreningen har fra starten været tilknyttet Håndværksrådet (skiftet navn til: SMVdanmark). 

Københavns afdelingen har siden 1972 været medlem som et laug i Håndværkerforeningen København.
I deres 150-års jubilæumsskrift skrev hvert laug om deres laug og Dansk Håndværks Kvinders artikel om foreningen kan læses her:
1990_HVF-150_DHK-Vk-Artikel_bv.pdf 

Der er i årenes løb stiftet Lokalafdelinger rundt i Danmark

I årene 1980-1990'erne var vi omkring 1300 medlemmer på landsplan med flere afdelinger:
VK-afd-stiftelse.pdf 


En del afdelinger er efterhånden fusioneret, og afdelingerne/ Netværksgrupperne kan ses her: 

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/netvaerk-placering 

Siden den stiftende generalforsamling er vedtægterne ændret og fornyet adskillige gange.
Gældende fra 2021: 2021-09_Vk-Vedtaegter-2021_final.pdf  

I 1993 blev det besluttet at udvide medlemskredsen til at gælde både selvstændige og medarbejdende kvinder inden for alle erhverv.

 

Logo skift fra DHK til Vk

Den væsentligste ændring er beslutningen i 2007 om at ændre foreningens navn fra Dansk Håndværks Kvinder (DHK) til VIRKSOMME kvinder (Vk) og der blev udarbejdet et nyt logo:  

 

 


2017 Håndværksrådet ændrede navn til 
SMVdanmark – det nye Håndværksråd  


2019 Promovering af VIRKSOMME kvinder

I forbindelse med omstrukturering i 2019 arbejdede et web-firma med vores logo og til brug for promovering blev resultatet dette:  

  


2023 Fra forening til netværk

Netværksforeningen VIRKSOMME kvinder blev fra den 01.01.2023 et netværk i SMVdanmark - der var med til at starte os. 

VIRKSOMME kvinder
Netværk for selvstændige kvinder i SMVdanmark 2023 medlemskab af SMVdanmark inkl. VIRKSOMME kvinder  

Den 11. november 2023 - Netværket  VIRKSOMME kvinder har 60 års landsjubilæum

Landsjubilæet afholdes på Hotel Kryb I Ly Kro  

Sangfolder DHK-Vk: 2023-11-11_Vk-60-JUB_DHK-Vk-sange_A5x4folder.pdf  
Sangfolder div. fest: 2023-11-11_Vk-60-JUB_div-sange_A5x2dobb.pdf 


BLIV Vk-MEDLEM - Din oprettelse og tilmelding går videre til SMVdanmark: 

1. VIRKSOMME kvinder - Profil oprettelse - Dine oplysninger og hvilket lokalt netværk.

2. VIRKSOMME kvinder - AKTIV medlemskab - Derved modtager du Vk Nyhedsbreve og invitationer mv.

Vi glæder os til at byde dig Velkommen :-) 


VIRKSOMME kvinder er …

  • Kvindenetværk for alle brancher
  • Netværk for Erhvervskvinder
  • Netværk for Karrierekvinder
  • Netværk for Iværksætterkvinder
  • Netværk for Selvstændige kvinder
  • Netværk for Medarbejdende kvinder
  • Netværk for Ledende kvinder i alle brancher
  • Netværk for “SMVkvinder” (Små og Mellemstore Virksomheder)
  • og alle kvinder der-i-mellem 


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer