2018 01.01.2018  -  31.12.2018
Vejledning

Medlemskab - Tilmeld kun en type  

Fornyelse af medlemskab 
Kære medlem
Det er nu tid til at forny dit medlemskab af VIRKSOMME kvinder, du skal blot klikke på dette link
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/ og logge ind på din profil.
 
Klik nu på Mine tilmeldinger og klik på Opdater Betalingskort (skal rettes, hvis du har fået nyt).
Når du har tastet dit betalingskort, kan vi trække kontingent for 2022, den 01.01.2022. 


photo 
Peter Kriegbaum
Altmuligmand, Klubmodul ApS


klubmodul.dk


  • Nye medlemmer: Opret Profil (se Vejledning 1 - Profil og Indmeldelse). 
  • Medlemskab - Tilmeld type (vælg kun 1 type). Evt. ændring meddeles inden 15.12. gælder fra årsskiftet.
  • Event deltagelse for medlemmer - Log ind og Tilmeld dig som medlem og vælg evt. antal gæster
  • Betal som angivet. 
  • VK Vedtægter 2021 - § 8 Udmeldelse og eksklusion 
    Evt. statusændring og udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til udgangen af et år, og være Landsstyregruppen i hænde senest d. 15.12. med virkning fra 31.12. pr. email: info@virksommekvinder.dk  

 
   CVR nr. 81 97 12 18

Se nyheder på hjemmesiden 

Følg os facebook, LinkedIn og Instagram Medlem AKTIV (AKTIV)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12.

Medlemskab AKTIV er Fagligt
Gælder: Landsforening + eget Lokalnetværk + SMVdanmark 
Deltagelse i Events hos andre Lokalnetværk til fuld pris.

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail. 

Faktura med firmanavn kan rekvireres ved at sende en mail til: landskasserer@virksommekvinder.dk
Faktura-bilag uden navn til kvittering (kalenderår) kan hentes, som pdf-print A4: 

2022 1-AKT: 2022_VK-Kontingent-Fakt-bilag_1_AKT_AKTIV.pdf

Betalingsvejledning, se evt. undermenu 5 Betaling > Landsplan 

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet. 
Kontingent for nye AKTIV medlemmer, der har oprettet Profil, afregnes i hht indmeldelsesmåned og året ud. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 15.12. og gælder fra årsskiftet.  

CVR nr. 81971218 

Se nyheder på hjemmesiden www.virksommekvinder.dk

Følg os på: facebook (og medlemsgruppe), LinkedIn og Instagram  


Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem AKTIV KUN LF (AKTLF)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12.

Medlemskab AKTIV LF Landsmedlem er Fagligt 
Gælder: KUN Landsforening + SMVdanmark 
Deltagelse i Events hos Lokalnetværk til fuld pris. 

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail. 

Faktura med firmanavn kan rekvireres ved at sende en mail til: landskasserer@virksommekvinder.dk
Faktura-bilag uden navn til kvittering (kalenderår), som pdf-print A4: 

2022 2-ALF: 2022_VK-Kontingent-Fakt-bilag_2_ALF_AKTIV-LF.pdf 

Betalingsvejledning, se evt. undermenu 5 Betaling > Landsplan  

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet. 
Kontingent for nye AKTIV LF medlemmer, der har oprettet Profil, afregnes i hht indmeldelsesmåned og året ud. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 15.12. og gælder fra årsskiftet.

CVR nr. 81971218 

Se nyheder på hjemmesiden www.virksommekvinder.dk

Følg os på: facebook (og medlemsgruppe), LinkedIn og Instagram


Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem SENIOR (SENIO)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Kontingent Medlemskab SENIOR uden stemmeret 
Gælder: Landsforening + eget Lokalnetværk 
Deltagelse i Events hos andre Lokalnetværk til fuld pris.

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail.

Faktura-bilag uden navn til kvittering (kalenderår) kan hentes, som pdf-print A4: 

2022 3-SEN: 2022_VK-Kontingent-Fakt-bilag_3_SEN_SENIOR.pdf

Betalingsvejledning, se evt. undermenu 5 Betaling > Landsplan

 

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 15.12. og gælder fra årsskiftet. 


 
CVR nr. 81971218 

Se nyheder på hjemmesiden www.virksommekvinder.dk

Følg os på: facebook (og medlemsgruppe), LinkedIn og Instagram


Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem SENIOR/ STUDIE KUN LF (SENLF)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Kontingent Medlemskab SENIOR LF/ STUDIE LF Landsmedlem - uden stemmeret 
Gælder: KUN Landsforening (feks. overgået fra AKTIV LF)
Deltagelse i Events hos Lokalnetværk til fuld pris.

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail.
Faktura-bilag uden navn til kvittering (kalenderår) kan hentes, som pdf-print A4: 

2022 4-SLF: 2022_VK-Kontingent-Fakt-bilag_4_SLF_SENIOR-STUDIE-LF.pdf 

Betalingsvejledning, se evt. undermenu 5 Betaling > Landsplan

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet.
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 15.12. og gælder fra årsskiftet.


CVR nr. 81971218 

Se nyheder på hjemmesiden www.virksommekvinder.dk

Følg os på: facebook (og medlemsgruppe), LinkedIn og Instagram


Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem STUDIE (STUDI)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Kontingent Medlemskab STUDIE uden stemmeret 
Gælder: Landsforening + eget Lokalnetværk
Deltagelse i Events hos andre Lokalnetværk til fuld pris. 

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail.
Faktura-bilag uden navn til kvittering (kalenderår) kan hentes, som pdf-print A4: 

2022 5-STU: 2022_VK-Kontingent-Fakt-bilag_5_STU_STUDIE.pdf 

Betalingsvejledning, se evt. undermenu 5 Betaling > Landsplan

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet.
Kontingent for nye STUDIE medlemmer, der har oprettet Profil, afregnes i hht indmeldelsesmåned og året ud. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 15.12. og gælder fra årsskiftet.CVR nr. 81971218

Se nyheder på hjemmesiden www.virksommekvinder.dk

Følg os på: facebook (og medlemsgruppe), LinkedIn og Instagram


Tilmeld/Læs mere - (1)

(Medlem AKTIV ÆRES) (AKTAE)

VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Medlemskab AKTIV ÆRES er Fagligt
Gælder: Landsforening + mail fra nærmeste 
Lokalnetværk
Deltagelse i Events hos andre Lokalnetværk til fuld pris.
 
Æresmedlemskab tildeles af Landsstyregruppen.

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 15.12. og gælder fra årsskiftet.

CVR nr. 81971218 

Se nyheder på hjemmesiden www.virksommekvinder.dk

Følg os på: facebook (og medlemsgruppe), LinkedIn og Instagram


Tilmeld/Læs mere - (1)

(Medlem SENIOR ÆRES) (SENAE)

VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Medlemskab SENIOR ÆRES uden stemmeret
Gælder: Landsforening + eget Lokalnetværk 
Deltagelse i Events hos andre Lokalnetværk til fuld pris. 
Æresmedlemsskab tildeles af Netværksstyregruppen. 

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet.
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 15.12. og gælder fra årsskiftet. CVR nr. 81971218

Se nyheder på hjemmesiden www.virksommekvinder.dk

Følg os på: facebook (og medlemsgruppe), LinkedIn og Instagram


Tilmeld/Læs mere - (1)

SPONSOR Støtte KUN LF (SPOLF)
VIRKSOMME kvinder SPONSORAT og Støtte periode 01.01.-31.12. 

SPONSORAT og Støtter UDEN stemmeret - pr. kalenderår. 
Deltagelse i Lands- og Lokal-Events til fuld pris. 

Overvej i stedet at blive AKTIV Landsmedlem (ALF) med stemmeret og incl. medlemsskab af SMVdanmark til vores favorable pris. 

SPONSORER kan få firmanavn og link på vores hjemmeside: 
https://virksommekvinder.dk/bliv-sponsor-og-jeres-firma-vist-her/ 
Send firmainfo mv til: info@virksommekvinder.dk  

Ønsker du at sponsere eller støtte med at valgfrit beløb? så kontakt og aftal med vores landskasserer.   

Kvittering for betaling af det viste beløb via hjemmesiden modtager du pr. mail. 

Faktura med firmanavn kan rekvireres ved at sende en mail til vores landskasserer.

Vk landskasserer: landskasserer@virksommekvinder.dk

Betalingsvejledning, se evt. undermenu 5 Betaling > Landsplan

Kontingent for nye SPONSORAT og Støtte abonnementer, der har oprettet Profil, afregnes i hht indmeldelsesmåned og året ud. 
Ændring af status/ -type og opsigelse meddeles inden 15.12. og gælder fra årsskiftet.

 
CVR nr. 81971218

Se nyheder på hjemmesiden www.virksommekvinder.dk

Følg os på: facebook (og medlemsgruppe), LinkedIn og Instagram


Tilmeld/Læs mere - (1)