2018 01.01.2018  -  31.12.2018
Vejledning

Medlemskab - Tilmeld 1 type  

Fornyelse af medlemskab 
Kære medlem
Det er nu tid til at forny dit medlemskab af VIRKSOMME kvinder, du skal blot klikke på dette link
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/ og logge ind på din profil.
 
Klik nu på Mine tilmeldinger og klik på Opdater Betalingskort (skal rettes, hvis du har fået nyt).
Når du har tastet dit betalingskort, kan vi trække kontingent for 2021, den 01.01.2021.
 
image.png
image.png

photo 
Peter Kriegbaum
Altmuligmand, Klubmodul ApS


klubmodul.dk


  • Nye medlemmer: Opret Profil (se Vejledning 1 - Profil og Indmeldelse). 
  • Medlemskab - Tilmeld type (vælg kun 1 type). Evt. ændring inden 30.11. gælder fra årsskiftet*.
  • Event deltagelse for medlemmer - Log ind og Tilmeld dig som medlem og vælg evt. antal gæster
  • Betal som angivet. 
  • *VK Vedtægter 2020 - § 8 Udmeldelse og eksklusion 
    Evt. statusændring og udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til udgangen af et år, og være Landsledelsen i hænde senest d. 30.11. med virkning fra 31.12. pr. email: info@virksommekvinder.dk  

 CVR nr. 81 97 12 18


Medlem AKTIV (AKTIV)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12.

Medlemskab AKTIV er Fagligt 
Landsforening-Lokalnetværk-SMVdanmark 

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail. 
Faktura-bilag for kalenderåret kan hentes, som pdf-print A4: 
2021 1-AKT: 2021_VK-Kontingent-Fakt-bilag_1_AKT_AKTIV.pdf

Se evt. undermenu Vejledning > 5 Betaling: Landsplan 

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet. 
Kontingent for nye AKTIV medlemmer, der har oprettet Profil, afregnes i hht indmeldelsesmåned og året ud. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 30.11. og gælder fra årsskiftet.  

 
CVR nr. 81971218 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem AKTIV KUN LF (AKTLF)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12.

Medlemskab AKTIV LF er Fagligt 
Landsforening-SMVdanmark 

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail.
Faktura-bilag for kalenderåret kan hentes, som pdf-print A4:
2021 2-ALF: 2021_VK-Kontingent-Fakt-bilag_2_ALF_AKTIV-LF.pdf

Se evt. undermenu Vejledning > 5 Betaling: Landsplan  

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet. 
Kontingent for nye AKTIV LF medlemmer, der har oprettet Profil, afregnes i hht indmeldelsesmåned og året ud. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 30.11. og gælder fra årsskiftet.

CVR nr. 81971218

Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem SENIOR (SENIO)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Kontingent Medlemskab SENIOR uden stemmeret 
Landsforening-Lokalnetværk 

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail.
Faktura-bilag for kalenderåret kan hentes, som pdf-print A4:
2021 3-SEN: 2021_VK-Kontingent-Fakt-bilag_3_SEN_SENIOR.pdf
 

Se evt. undermenu Vejledning > 5 Betaling: Landsplan

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 30.11. og gælder fra årsskiftet. 


 
CVR nr. 81971218 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem SENIOR KUN LF (SENLF)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Kontingent Medlemskab SENIOR LF uden stemmeret
Landsforening

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail.
Faktura-bilag for kalenderåret kan hentes, som pdf-print A4:
2021 4-SLF: 2021_VK-Kontingent-Fakt-bilag_4_SLF_SENIOR-LF.pdf

Se evt. undermenu Vejledning > 5 Betaling: Landsplan

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet.
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 30.11. og gælder fra årsskiftet.


CVR nr. 81971218

Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem STUDIE (STUDI)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Kontingent Medlemskab STUDIE uden stemmeret 
Landsforening-Lokalnetværk 

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail.
Faktura-bilag for kalenderåret kan hentes, som pdf-print A4:
2021 5-STU: 2021_VK-Kontingent-Fakt-bilag_5_STU_STUDIE.pdf

Se evt. undermenu Vejledning > 5 Betaling: Landsplan

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet.
Kontingent for nye STUDIE medlemmer, der har oprettet Profil, afregnes i hht indmeldelsesmåned og året ud. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 30.11. og gælder fra årsskiftet.


CVR nr. 81971218

Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem STØTTE (STTLF)
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Kontingent Medlemskab STØTTE uden stemmeret
Landsforening

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail.
Faktura-bilag for kalenderåret kan hentes, som pdf-print A4:
2021 6-STF: 2021_VK-Kontingent-Fakt-bilag_6_STF_STOETTE-LF.pdf

Se evt. undermenu Vejledning > 5 Betaling: Landsplan

Beløbet fastsættes hvert år på Landgeneralforsamlingen. 
Kontingent for nye STØTTE medlemmer, der har oprettet Profil, afregnes i hht indmeldelsesmåned og året ud.
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 30.11. og gælder fra årsskiftet.

CVR nr. 81971218

Tilmeld/Læs mere - (1)

(Medlem AKTIV ÆRES) (AKTAE)

VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Medlemskab AKTIV ÆRES er Fagligt
Landsforening-
Lokalnetværk-SMVdanmark 
Tildeles af Landsstyregruppen

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 30.11. og gælder fra årsskiftet.

CVR nr. 81971218

Tilmeld/Læs mere - (1)

(Medlem SENIOR ÆRES) (SENAE)

VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Medlemskab SENIOR ÆRES uden stemmeret
Landsforening-Lokalnetværk 
Tildeles af Netværksstyregruppe 

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet.
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 30.11. og gælder fra årsskiftet. 


CVR nr. 81971218

Tilmeld/Læs mere - (1)