Pension og Forsikring


Lov, se link: 
 
Regler, se link: 
 
Eksempler: 
 

Pension for Selvstændige - PFS 

Web: www.pfs.dk

Det er vigtigt for selvstændige at de tænker på deres egne forsikrings- og pensionsforhold.

Tag kontakt med PFS og hør om dine muligheder.

Hvert andet år er der valgmøder i de forskellige PFS kredse.
Region Syd, både i 2016 og 2018, blev vores medlem Birthe Marie Jensen valgt efter kampvalg.
Valgmødet d. 13.11.2018 i Kolding, kan ses på facebook:
https://www.facebook.com/pensionforselvstaendige/