Uddannelse 


Erhvervsuddannelse, se link: 
 
 
Efteruddannelse:  

2019-11 Undersøgelse om brug af efteruddannelse 

Oxford Research gennemfører for øjeblikket en analyse for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, af de barrierer, som medarbejdere og arbejdsgivere oplever, når de skal tage efter- og videreuddannelse på videregående niveau (VVEU). Undersøgelsen skal bruges til at forbedre det danske efter- og videreuddannelsessystem, så det i fremtiden bliver lettere for både arbejdstagere og arbejdsgivere at benytte systemet.

Hvad er Videregående VEU (VVEU)

Denne undersøgelse handler om voksen efter- og videreuddannelse på videregående niveau (også kaldet VVEU). VVEU-uddannelserne omfatter enkeltfag, moduler og hele uddannelser på akademi, diplom og master niveau, der er formelt kompetencegivende og derfor også udløser ECTS-point. Efteruddannelse på videregående niveau kan fx tages på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og universiteterne, men også hos private udbydere. Efteruddannelse på videregående niveau omfatter ikke AMU-kurser. Man kan tage efteruddannelse på videregående niveau hvis man er faglært eller har en videregående uddannelse. 

SMVdanmark kurser, se link: