Info
VIRKSOMME kvinder Kontingent periode 01.01.-31.12. 

Kontingent Medlemskab STUDIE uden stemmeret 
Landsforening-Lokalnetværk 

Kvittering for betaling via hjemmesiden modtager du pr. mail.
Faktura-bilag for kalenderåret kan hentes, som pdf-print A4:
2021 5-STU: 2021_VK-Kontingent-Fakt-bilag_5_STU_STUDIE.pdf

Se evt. undermenu Vejledning > 5 Betaling: Landsplan

Beløbene reguleres hvert år efter indekstal fra Danmarks Statistik, lønindeks for den private sektor, opgjort årligt og afrundet.
Kontingent for nye STUDIE medlemmer, der har oprettet Profil, afregnes i hht indmeldelsesmåned og året ud. 
Ændring af medlemstatus/ -type meddeles inden 30.11. og gælder fra årsskiftet.


CVR nr. 81971218

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

Medlem STUDIE - (STU)
Medlemskab STUDIE for Landsforening med Lokalnetværk, uden SMVdanmark
Tilmeldte: 0/100
Betalingsplan: Årlig 01.01
Ratepris : 893 kr.
Rabat ved tilmelding: 16 %
Tilmeldingspris: 749 kr.
Tilmeld